Javna rasprava o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trilja

srp. 16, 2018

Javna rasprava o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Trilja

U skladu sa člancima 64.,65.,94. i 95. Zakona o prostornom uređenju (153/13 i 65/17) i Odluke o upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja u javnu raspravu KLASA: 351-01/18-01/12, URBROJ: 2175-05-03-18-01 od 05.07.2018. Gradonačelnik Grada Trilja utvrđuje prijedlog Izmjena...

Dodjela javnih priznanja Grada Trilja -poziv na davanje inicijative

srp. 16, 2018

Dodjela javnih priznanja Grada Trilja -poziv na davanje inicijative

U okviru priprema proslave dana Grada Trilja slobodno smo Vas podsjetiti na odredbe Odluke o Javnim priznanjima Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 04/09).   Tom Odlukom kao javna priznanja Grada Trilja utvrđeni su: Počasni građanin Grada Trilja Nagrada Grada Trilja Povelja Grada Trilja   Priznanje Počasni Građanin Grada...

Ansambl LADO u Trilju

srp. 16, 2018

Ansambl LADO u Trilju

U organizaciji Grada Trilja 20. srpnja 2018.  s početkom u 21 sat u Gradskom parku Trilj premijerno će se prikazati novi program ”Ideja regruti” Ansamla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO. Svi zaljubljenici u ples i bogatstvo kulturne baštine imati će priliku prisustvovati  premijernom prikazivanju novog programa. U svom dosadašnjem radu...

Informacija o javnoj raspravi o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

srp. 6, 2018

Informacija o javnoj raspravi o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Dana 05.07.2018. gradonačelnik Grada Trilja donio je odluku upućivanju Studije strateške procjene utjecaja na okoliš i Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja u javnu raspravu. Odluku i informaciju o javnoj raspravi možete preuzeti na sljedećim poveznicama:   Odluka o upucivanju na javnu raspravu Informacija o javnoj...

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Nacrta prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

srp. 6, 2018

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Nacrta prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama(«Narodne novine», br. 85/15) javno se objavljuje Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Trilja,radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Stoga pozivamo sve...