NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora studentima u akademskoj godini 2016./2017.


NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora studentima u akademskoj godini 2016./2017.

stu. 15, 2016

Na temelju  članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ broj 03/09, 01/13) i članka 6. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele novčanih potpora studentima s područja Grada Trilja, Gradonačelnik Grada Trilja objavljuje:

NATJEČAJ  za dodjelu novčanih potpora studentima  u akademskoj godini 2016./2017.

 

Grad Trilj u akademskoj godini 2016./2017. dodjeljuje novčane potpore svim redovitim studentima, bez obzira na prosjek ocjena položenih ispita.

Potpore se odobravaju prema prijavljenim i odobrenim zahtjevima za deset mjeseci u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

Gradonačelnik Grada Trilja pridržava pravo smanjenja ili povećanja utvrđenog iznosa potpore, u skladu s mogućnostima Proračuna Grada Trilja.

 

Pravo na potporu ne mogu ostvariti studenti koji se izvanredno obrazuju uz rad i za osobne potrebe ili su korisnici neke druge potpore ili stipendije te drugih oblika novčanih potpora po osnovu školovanja, kao ni apsolventi.

Ukoliko žele ostvariti pravo na novčanu potporu Grada Trilja, studenti se moraju odreći drugih potpora iz prethodnog stavka.

 

 1. UVJETI NATJEČAJA

Pravo na potporu mogu ostvariti redoviti studenti državljani Republike Hrvatske koji studiraju na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, a koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 1. da su redovito upisani u prvu, drugu, treću ili četvrtu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa, ili
 2. da su redovito upisani u prvu, drugu, treću, četvrtu, petu ili šestu godinu integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa, ili
 3. da su upisani u prvu ili drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa,
 4. da se ne obrazuju izvanredno, uz rad,
 5. da nisu apsolventi,
 6. da student i barem jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Trilja najmanje 3 godine prije objavljivanja natječaja,
 7. da ne ostvaruju pravo na neku drugu stipendiju ili potporu.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU
 1. Popunjen obrazac prijave na natječaj,
 2. Potvrdu o redovnom upisu u prvu, drugu ili višu godinu redovnog studija, izdanu i ovjerenu od strane matičnog fakulteta,
 3. Preslik važeće osobne iskaznice studenta (preslik s obje strane), ili povrdu o prebivalištu za studenta (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),
 1. Preslik važeće osobne iskaznice barem jednog roditelja (preslik s obje strane), ili potvrdu o prebivalištu barem jednog roditelja (ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja),
 1. Izjavu da student nije korisnik neke druge potpore po osnovi školovanja.

 

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se zaključno do 02. prosinca 2016. godine na adresu:

GRAD TRILJ

Poljičke republike 15, 21240 Trilj

(s naznakom – Za studentske potpore)

 

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.

Rezultati natječaja će biti objavljeni na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Trilja (http://www.trilj.hr), te putem obavijesti kandidatima.

 

GRADONAČELNIK:

Ivan Šipić, dipl. teol.

 

OBRAZAC PRIJAVE ZA STUDENTSKE POTPORE:  obrazac-studentske-potpore-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *