J A V N I P O Z I V za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Trilja za 2017. godinu


J A V N I  P O Z I V za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Trilja za 2017. godinu

stu. 15, 2016

Temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97,107/07 i 94/13), članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12,126/12 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  (NN 76/93,11/94, i 38/09), članka 74. i 76. Zakona o športu (NN 71/06, 150/08,124/10,124/11,86/12 i 94/13), članka 4. i 9.Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN150/08, 155/09, 71/10,139/10,22/11, 84/11, 154/11,12/12,70/12,144/12,82/13,159/13 i 22/14), članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13),  članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 32. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15), Upravni odjel Grada Trilja, objavljuje:

 

 J A V N I   P O Z I V  za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Trilja za 2017. godinu

 

I.  Javne potrebe u društvenim djelatnostima Grada Trilja za 2017. godinu su javne potrebe u predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Trilja su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za grad Trilj, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i za osiguravanje sredstava, te ocjenom usvojenih programa za 2016. godinu, Grad Trilj će Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu uvrstiti:

 

I.1.  U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA

 1. sufinanciranje standarda predškolskog odgoja,
 2. program kapitalnih ulaganja – izgradnja, adaptacija i opremanje predškolskih ustanova kojima je osnivač grad Trilj

 

I.2. U PODRUČJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA

 1. programe unapređenja osnovnoškolskog obrazovanja,

 

I.3. U PODRUČJU KULTURE I TEHNIČKE KULTURE

 1. redovna djelatnost ustanova u kulturi i tehničkoj kulturi kojima je osnivač Grad Trilj,
 2. programe kapitalnih ulaganja ustanova u kulturi i tehničkoj kulturi  kojima je osnivač Grad Trilj,
 3. programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 4. programe poticanja tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma
 5. manifestacije i aktivnosti svih korisnika koji pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.

 

I.4. U PODRUČJU ŠPORTA I REKREACIJE

 1. djelovanje športskih klubova i udruga,
 2. športsko rekreacijske aktivnosti građana,
 3. programe održavanja i kapitalnih ulaganja u športske objekte,
 4. manifestacije i aktivnosti  u svrhu poticanja i promicanja športa i rekreacije.

 

I.5. U PODRUČJU ZDRAVSTVA

 1. programe unapređenja i promicanja zdravlja od interesa za grada Trilj.

 

I.6. U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI

 1. programe Crvenog križa, udruga građana i ostalih korisnika u socijalnoj skrbi.

 

II.  Prijedloge programa mogu predlagati ustanove, udruge, trgovačka društva i fizičke osobe koje obavljaju navedene djelatnosti.

Prijedlog programa mora sadržavati:

 1. opis programa,
 2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijelu sredstva koji se osiguravaju iz proračuna Grada Trilja, ostalih proračuna, vlastitih prihoda, donacija i drugih izvora.
 3. izvješće o izvršenju plana rada i financijsko izvješće za 2015. godinu.

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelji trebaju za svaki program dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u  upravnom odjelu grada ili na službenoj Web stranici grada Trilja (www.trilj.hr)

Programe javnih potreba grada Trilja za pojedine djelatnosti donosi Gradsko vijeće grada Trilja.

 

III.  Prijedlozi programa , pripremljeni u skladu sa sadržajem ovog poziva, dostavljaju se poštom ili na protokol grada Trilja zaključno sa danom 30. studeni 2016. godine na adresu : Grad Trilj, Upravni odjel – „za javni poziv“, Poljičke republike 15, 21240 Trilj.

Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku neće se razmatrati ni uvrstiti u Programe javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Trilja za 2017. godinu.

 

PROČELNIK:

Marko Župa, dipl.ecc.

 

OBRAZAC PRIJAVNICA ZA JAVNE POTREBA 2017.:      prijavnica_za_javne_potrebe_-2017

 

 

 

 

 

Postavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *