Poziv na prethodno savjetovanje


Poziv na prethodno savjetovanje

tra. 6, 2017

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADONAČELNIK

Klasa: 022-06/17-01/8

Urbroj: 2175-05-03-17-01

Trilj, 06.04.2017. godine

 

Temeljem stavka 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (ZJN2016) Grad Trilj kao javni naručitelj, a prije pokretanja postupka javne nabave radova Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u mjesnim odborima Rože, Grab, Jabuka, Vedrine, Košute, Strmendolac, Ugljane i Trilj na prostoru grada Trilja, upućuje

POZIV

zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o dijelovima  Dokumentacije o nabavi radova i to:

  • opisu predmeta nabave,
  • tehničkim specifikacijama predmeta nabave,
  • kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata,
  • kriterijima za odabir ponude i
  • posebnim uvjetima za izvršenje ugovora

Dijelovi dokumentacije o nabavi koji se predmet savjetovanja daju se u nastavku kao zaseban dokument.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu u roku 5 dana od dana objave ovog poziva dati pisane primjedbe i prijedloge na navedene dijelove Dokumentacije o nabavi.

Primjedbe i prijedlozi daju se u pisanom obliku a dostavljaju se putem elektroničke pošte do  11. travnja 2017. godine na adresu: grad-trilj@st.t-com.hr.

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

 

Gradonačelnik

Ivan Šipić

 

Dokumentacija_za_nabavu_-_asfaltiranje

 

Postavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *