UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TRILJ ZA 2017./2018. ped. god.


UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TRILJ ZA 2017./2018. ped. god.

tra. 28, 2017

Upisi će se obavljati od 2. do 19. svibnja 2017. svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 18:00 sati u Dječjem vrtiću Trilj – Trilj, A. Starčevića 15.

Pri upisu djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. presliku rodnog lista ili izvadak iz matične knjige rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenta);

2. preslike osobnih iskaznica oba roditelja;

3. potvrdu o zaposlenosti roditelja (potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinko osiguranje)

4. potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

5. ostale dokaze radi utvrđivanja prioriteta prema članku 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječji vrtić Trilj.

Članak 4.

(1) Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, prednost pri upisu djece u Dječji vrtić ”Trilj” Trilj ostvaruju djeca roditelja podnositelja zahtjeva prema prioritetima utvrđenim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i ovim Pravilnikom primjenom metode bodovanja kako slijedi:

1. Djeca zaposlenih roditelja:

– oba roditelja…………………………………………………80 + 10 bodova za svako dijete

– jednoroditeljska obitelj………………………………….80 + 10 bodova za svako dijete

– jedan roditelj………………………………………………..40 + 10 bodova za svako dijete

2. Djeca kojima su oba roditelja studenti…………………60 + 10 bodova za svako dijete

3. Za djecu iz obitelji s troje i više djece dodaje se 30 bodova.

4. Za djecu s teškoćama i djecu iz udomiteljskih obitelji dodaje se 20 bodova.

5. Za djecu roditelja koji primaju dječji doplatak dodaje se 10 bodova

6. Djeca u godini prije polaska u školu, djeca HRVI, djeca roditelja žrtava iz Domovinskog rata

i djeca samohranih zaposlenih roditelja upisuju se u vrtić izravno bez bodovanja.

(2) Zahtjevi roditelja djece iz prethodnog stavka boduju se i svrstavaju na zajedničku listu prvenstva za upis, temeljem priložene obvezne dokumentacije prema ukupno ostvarenom broju bodova, od većeg broja bodova prema manjem.

(3) Podnositelj zahtjeva može ostvariti bodove na osnovi više utvrđenih prioriteta iz stavka 1. ovog članka u kojem slučaju se bodovi zbrajaju.

(4) U slučaju jednakog broja bodova prednost pri upisu ima dijete iz obitelji s više djece.

6. OIB djeteta

7. Prijavnica za upis djeteta u Vrtić ( ispunjava se u Vrtiću )

Za djecu koja već pohađaju vrtić potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja te priložiti dokumente ukoliko je došlo do promjena.

Rezultati upisa bit će objavljeni najkasnije do 2. lipnja na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića.

Za sve dodatne informacije nazovite na tel. 021/ 832 333

Ravnateljica, Ankica Lukić

 

Postavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *