Članovi Gradskog vijeća

 

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i  druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Članice i članovi Gradskog vijeća biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom, a nihov mandat traje 4 godine.

Nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017. godine, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Trilja utvrdilo je konačne rezultate izbora za članice i članove Gradskog vijeća Grada Trilja. Izabrane članice i članovi Gradskog vijeća Grada Trilja su:

R.br. Ime Prezime Stranka e-mail / tel.
1. Ivana  Živaljić HDZ zivaljic.ivana@gmail.com
095 593 1815
2. Marko Klapež HDZ markoklapez1@net.hr
091 551 3660
3.  Josip Radman-Livaja HDZ
095 902 0095
4. Damir Lipotić-Piroga HDZ  damirlipotic@gmail.com
099 215 4128
5. Luka Šipić HDZ sipic55@gmail.com 
098 786 270
6. Marijo Budić HDZ  marijo.budic88@gmail.com
098 962 5894
7. Romano Tadić HDS  romano12@windowslive.com
 098 744 701
8. Nikola Despotušić HDZ nikoladespotusic@gmail.com
 098 982 1665
9. Elvira Bajić HDZ elvira.chiquita@gmail.com
095 399 8064
10. Marko Dragušica HDZ mdragusic@gmail.com
098 912 6370
11. Lucija Pudar HDZ lucija.pudar96@gmail.com

095 831 3058

12. Toni Dukić HSP toniduki05@hotmail.com
099 670 0198
13. Ivica Kutleša HSP  ivicakbaco@gmail.com
098 943 6252
14. Ivan Lišnić SDP ivan.lisnic@st.ht.hr
091 281 1456
15. Ivan Čović HSU ivancovic1906@gmail.com
 095 196 8051