Akti i dokumenti

2016.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

21. sjednica (17. svibnja 2016.)

Dnevni red 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Trilja

Strateški razvojni program grada Trilja 2016.-2020.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća DV Trilj za 2014-15

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Turističke zajednice Grada Trilja za 2014. g.

Zaključak o Izvješća o radu Muzeja triljskog kraja za 2014. g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća DVD-a Trilja za 2014. g.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradske knjižnice Grada Trilja za 2014. g.

Odluka o donšenju Strateškog razvojnog programa Grada Trilja 2016-2020

GOP 2015

Izmjene i dopune Proračuna 2016.

Odluka o ukidanju jav. dobra puta – Mladen Dragušica, Vrpolje

Odluka o ukidanju jav. dobra puta – Mirko Roguljić Gardun

Odluka o ukidanju jav. dobra puta – Mara Vujčić, Budimiri

Odluka o ukidanju jav. dobra puta – Filip Vrcan, Ugljane

Odluka o ukidanju jav. dobra puta – Ante Voloder i S Voloder

Odluka o ukidanju jav. dobra puta – Jozo Terzić

 

 

2015.


 

15. sjednica (15. lipnja 2015.)

PDF-50x50 Dnevni red 15. sjed. Gradskog vijeća

14. sjednica (16. ožujka 2015.)

PDF-50x50 Izmjene i dopune Odluka o komunalnoj naknadi

PDF-50x50 Odluka Izmjena Odluke – ulice u Košutama

PDF-50x50 Odluka o izradi startegije

PDF-50x50 Odluka o ukidanju jav. dobra puta – u Košutima

PDF-50x50 Odluka o ukidanju jav. dobra puta – u Vedrinama Gubavica.

PDF-50x50 Plan gradnje vodnih građevina

PDF-50x50 Pravilnik o socijalnoj skrbi

PDF-50x50 Program gradnje kom. infra. 2015.

PDF-50x50 Program JP-kultura -2015

PDF-50x50 Program JP-ppz-cz-2015

PDF-50x50 Program JP-soc.skrb -2015

PDF-50x50 Program JP-šport-2015

PDF-50x50 Program održavanja kom.inf.u 2015.god

PDF-50x50 Program -ostalo 2015

PDF-50x50 Program predškolskog odgoja 2015.

 

2014.


 

13. sjednica (19. prosinca 2014.)

PDF-50x50 SKRAĆENI ZAPISNIK 13. sjed.

PDF-50x50 Odluka o izvršavanju Proračuna za 2015.

PDF-50x50 Odluka o ukidanju jav. dobra puta – Tijarici

PDF-50x50 Odluka o ukidanju jav. dobra puta – u Jabuci

PDF-50x50 Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja

logo_excel Proračun 2015.

logo_excel REBALANS 2014 – II

12. sjednica (22. rujna 2014.)

PDF-50x50 Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice

PDF-50x50 Odluka o dodjeli nagrade grada za životno djelo sestrama Elekti i Tugomili Žolo

PDF-50x50 Odluka o dodjeli kolektivne nagrade grada

11. sjednica (15. rujna 2014.)

PDF-50x50Poziv i dnevni red za 11. sjednicu Gradskog vijeća

PDF-50x50 SKRAĆENI ZAPISNIK 11. sjed.

PDF-50x50 Odluka o mjerilima …..

PDF-50x50 Plan koncesija za 2014. godinu –

PDF-50x50 Zaključak – imenovanje Povjerenstvo -javna priznanja

logo_excel GOP – Polugodišnji I-VI. 2014.

10. sjednica (10. srpnja 2014.)

PDF-50x50Poziv i dnevni red za 10. sjednicu Gradskog vijeća

PDF-50x50 Odluka o ukidanju jav. dobra puta – Velić

9. sjednica (30. lipnja 2014.)

PDF-50x50Poziv i dnevni red za 9. sjednicu Gradskog vijeća

PDF-50x50 SKRAĆENI ZAPISNIK sa 9. sjed. G.V.

PDF-50x50Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja otpada

8. sjednica (8. svibnja 2014.)

PDF-50x50Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća grada Trilja za 8. svibnja 2014. g.

PDF-50x50SKRAĆENI ZAPISNIK sa 8. sjednice Gradskog vijeća

PDF-50x50Odluka o izboru ravnatelja Muzeja triljskog kraja

PDF-50x50Odluka o raspoređivanju sredstava strankama – 2014.

 

PDF-50x50Plan gradnje vodnih građevina

 

PDF-50x50Program gradnje komunalne infrastrukture 2014.

 

PDF-50x50Program javnih potreba u kulturi -2014

PDF-50x50Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti 2014

 

PDF-50x50Program javnih potreba u predškolskom odgoju 2014

 

PDF-50x50Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2014

 

PDF-50x50Program javnih potreba u športu 2014

 

PDF-50x50Program održavanja komunalne infrastrukture 2014

 

PDF-50x50Program ostalih javnih potreba 2014

 

PDF-50x50Zaključak o ispravaku pogreške u PPU Grada Trilja

 

7. sjednica (17. ožujka 2014.)

PDF-50x50Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća grada Trilja za 17. ožujka 2014.

PDF-50x50Zaključak o primanju na znanje -ostavka predsjednika G. V.

PDF-50x50Rješenje o izboru predsejednika Gradskog vijeća

PDF-50x50Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća

 

2013.


 

6. sjednica (2. prosinca 2013.)

PDF 70x70Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za 2. prosinca 2013.

PDF-50x50Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Vodovod i čistoća – Sinj doo za 2012. g

PDF-50x50Odluka o otkupu zemljišta za školu u Košutama

PDF-50x50Dopune Zaključka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

PDF-50x50Rješenje izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća

PDF-50x50Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika

PDF-50x50Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež

PDF-50x50Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu Republike Hrvatske na području Grada Trilja

PDF 70x70RJEŠENJE o imenovanju člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje

PDF 70x70Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trilja za 2014. godinu

PDF 70x70Proračun Grada Trilja za 2014. godinu

 

5. sjednica (29. studenoga 2013.)

PDF 70x70Poziv na 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za 29. studenoga 2013.

4. sjednica (31. listopada 2013.)

PDF 70x70Zaključak o Izvješću o radu Muzeja triljskog kraja za 2012. g

PDF 70x70Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjžnice Trilj za 2012. g

PDF 70x70Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Trilja

PDF 70x70Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta DV Trilj

PDF 70x70Odluka o pristupanju udruzi Gradova u Republici Hrvatskoj

PDF 70x70Izmjene i dopune proračuna Grada Trilja za 2013. godinu

PDF 70x70Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za 31. listopada 2013.

 3. sjednica (9. rujna 2013.)

PDF 70x70Skraćeni zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća

PDF 70x70Zaključak o Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2012. godinu

PDF 70x70Zaključak o Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Trilja od 1.1.2013. do 30.6.2013. godine

PDF 70x70Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

PDF 70x70Odluka o subvencioniranju proizvodnje mlijeka na području Grada Trilja

PDF 70x70Financijsko Izvješće DVD Trilj

PDF 70x70Zaključak o Izvještaju o radu i financijskom izvještaju DVD-a Trilj za 2012. godinu

PDF 70x70Financijsko izvješće DV Trilj

PDF 70x70Zaključak o Izvještaju o radu i financijskom izvještaju Dječjeg vrtića Trilj za 2012. godinu

PDF 70x70ZAKLJUČAK o prihvaćanju supokroviteljstva nad manifestacijom „Otvaranje spomenika i komemoracija civilnim žrtvama stradalim na Kukuzovcu 24. 09. 1943. g.“ povodom obljetnice stradanja mještana Košuta, Brnaza i Turjaka

PDF 70x70ZAKLJUČAK o smjernicama za organizaciju svečane sjednice Gradskog vijeća povodom Dana grada Trilja i blagdana Sv. Mihovila 2013.g.

PDF 70x70Dopuna Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za Grad Trilj

PDF 70x70Poziv na 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za 9. rujna 2013.

 

 2. sjednica (2. kolovoza 2013.)

PDF 70x70Skraćeni zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća

PDF 70x70Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za Grad Trilj.

PDF 70x70Izmjene i dopune Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Trilja.

PDF 70x70Zaključak o osnivanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

PDF 70x70Zaključak o osnivanju Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša.

PDF 70x70Zaključak o osnivanju Odbora za kulturu, šport i organizaciju javnih događanja.

PDF 70x70Zaključak o osnivanju Odbora za javna priznanja te imenovanja trgova i ulica.

PDF 70x70Zaključak o osnivanju Odbora za društvene djelatnosti, socijalnu skrb, obitelj i branitelje.

PDF 70x70Zaključak o osnivanju Odbora za proračun i financijsku kontrolu.

PDF 70x70Zaključak o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge.

PDF 70x70Zaključak o osnivanju Odbora za mjesnu samoupravu, međugradsku i međunarodnu suradnju.

PDF 70x70Odluka o pokretanju inicijative za utvrđivanje termina i proglašavanje Dana Hrvatskih branitelja grada Trilja.

PDF 70x70Odluka o obveznom objavljivanju Službenog glasnika grada Trilja na web stranici grada Trilja

PDF 70x70Zaključak o pokretanju postupka za donošenje izmjena Statuta Grada Trilja

 

PDF 70x70Zaključak o pokretanju postupka za donošenje novog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja.

PDFPoziv na 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za 2. kolovoza 2013.

 

2. konstituirajuća sjednica (5. srpnja 2013.)

PDF 70x70 Skraćeni zapisnik s 2. Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Trilja

PDF 70x70Poziv za novu konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za 5. srpnja 2013.

 

1. konstituirajuća sjednica (19. lipnja 2013.)

PDFSkraćeni zapisnik s 1. Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Trilja
PDF Poziv na konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za 19. lipnja 2013.

 

Rezultati izbora za članice i članove Gradskog vijeća

PDFKonačni rezultati izbora za članice i članove Gradskog vijeća Grada Trilja na izborima održanim 19. svibnja 2013.

 

Proračun za 2013.

PDF 70x70Proračun Grada Trilja za 2013. godinu