Gospodarska zona Čaporice

tabla_zone

Proizvodno – poslovna zona Čaporice nadomak Trilja, osim površinom od 26,65 hektara, ima nekoliko komparativnih prednosti u odnosu na ostale slične projekte: uz samu Zonu proteže se državna cesta D60 (od Trilja prema Imotskom), a 4,5 kilometra potpuno novom brzom cestom je udaljen (ili je bolje reći blizu) čvor Bisko s A-1, autoputem prema Splitu i Zagrebu, uskoro i prema Pločama. Izvrsna prometna povezanost nije jedini argument za dolazak potencijalnih investitora. Valja naglasiti da je cijela GZ u potpunosti komunalno opremljena, od elektroenergetike (6 trafostanica), telekomunikacijske kanalizacije do potpune vodovodne mreže, kao i mreže fekalne i oborinske kanalizacije…

01

 

Možda upravo na ovim potonjima se vidi koliko je kvalitetno realiziran projekt GZ Čaporice. Cijelo područje snadbijeva se vodom iz vodospreme „Marasovići“, a izgrađen je samostalni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – otpadne vode završavaju u ugrađeni uređaj za pročišćavanje s mastolovkom, za čiste oborinske vode koristit će se upojni bunari dok će se kišnica s prometnica prvo propustiti kroz separator ulja. Otpadne vode spajaju se na uređaj za pročišćavanje na jugozapadnom dijelu, dio završava u sabirnoj jami, a dio se može koristiti za zalijevanje zelenih površina.

02

No, osim brige za okoliš, u Zoni Čaporice brinu i kako zadovoljiti svoje investitore pa je Zona organizirana u parcele modularne veličine jer je Plan uređenja rađen u dogovoru s naručiteljima. Proizvodno-poslovna zona formira 20 građevinskih parcela površine između 7,000 i 9,000 metara kvadratnih, no upravo njihova modularnost omogućava dijeljenje parcela ili njihovo okrupnjavanje, po želji ulagača, a bez problema po prometnu funkcionalnost koja je zasebno organizirana unutar GZ. Namjena predviđa otvaranje veletrgovina, prodajnih i izložbenih salona, servisa, skladišta, ekološki čistih pogona, ali i poslovnih sadržaja poput špedicije, banke, agencije, osiguravajućih društava te pratećih objekata, hotela i ugostiteljskih sadržaja.
S obzirom na položaj uz važnu prometnicu D60, longitudinalni cestovni pravac koji povezuje transverzalne pravce D1 (Split – Zagreb) i D39 (Dubci s Jadranske magistrale prema granici s BiH), upravo na dijelu GZ Čaporice uz cestu predviđen je smještaj servisnih sadržaja (restorana, motela, servisnih radionica i sl.) kako bi Zona funkcionirala za opsluživanje značajnih tranzitnih prometnih tokova.
Vrlo brzo će plusevi proizvodno-poslovne zone Čaporice postati jasni svim investitorima, no ovim značajnim projektom za grad Trilj predviđena je i dodatna potražnja za parcelama: Zona se može širiti prema zapadu, jer su sve pripremne radnje obavljene, i to bez smetnji za već izgrađene objekte.