Kulturno društvo Trilj

Dana 18. ožujka 2006. u Trilju, u gradskoj vjećnici održana je Osnivačka sjednica udruge nazvane KULTURNO DRUŠTVO TRILJ. Nakon izbora radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, donesena je odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruga, Odluka o osnivanju udruge, Statut udruge, izabrana je Uprava udruge (predsjednik, uprava, nadzorni odbor), te je imenovana osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Mjesec dana poslije Osnivačke skupštine, 18. travnja 2006., od Službe za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Sinj, odobren je upis Udruge u Registar udruga RH. Nakon toga, 16.svibnja 2006. u Zagrebu, u Statističkom uredu donešena je Odluka o razvrstavanju Udruge.

Kulturno društvo Trilj je osnovano sa svrhom promicanja i čuvanja povijesne, prirodne i kulturne baštine Trilja i okolnih mjesta.

kd trilj

Zaštitni znak – logo udruge sastoji se od stiliziranog luka triljskog mosta u zelenoj boji, koji se odražava u vodi u nešto nijansiranoj zelenoj boji. Između dva stilizirana luka nalazi se naziv udruge KULTURNO DRUŠTVO TRILJ, s godinom osnutka 2006. na kraju luka.

pecat

Pečat je okruglog oblika, promjera 35 milimetara. U sredini pečata ističe se stilizirani most, predstavljen glagoljskim slovom T. S lijeve i desne strane stiliziranog mosta nalaze se na vodi, koja se odnosi na rijeku Cetinu, dvije patke u poletu okrenute u smjeru istoka i zapada. Iznad stiliziranog mosta prikazano je sunce. U gornjem polukrugu pečata nalazi se naziv udruge KULTURNO DRUŠTVO TRILJ, a u donjem dijelu naziv je sjedišta udruge TRILJ.

Info:

KULTURNO DRUŠTVO TRILJ
Sv. Mihovila 36
21 240 TRILJ
HRVATSKA

tel: (021) 832 295
mob: 098 178 3942;

e-mailkdtrilj@gmail.com
web stranica:www.kdtrilj.hr

Žiro-račun u kunama:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB
2340009-1110225859