Turizam

2016.

Program rada za 2016. – PROGRAM RADA 2016.

Financijski plan za 2016. – Financijski plan 2016

 

2015.

Izmjene i dopune Programa rada za 2015. – IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA 2015.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. – Financijski plan 2015. – 5%

 

Program rada za 2015. –PROGRAM RADA 2015.

Financijski plan za 2015. – Financijski plan 2015.

Izvješće o radu turističkog ureda 2015. – Izvješće_o_radu_turističkog_ureda_TZGT_2015.(_prvih_9_mjeseci)

Izvješće Nadzornog odbora za 2015. – N.O._ZA_2015_-_za_prvih_9_mjeseci

 

 2014.

Financijsko izvješće za 2014. – FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.

Program rada za 2014. – PROGRAM RADA 2014.

Financijski plan za 2014. – Financijski plan 2014.

 

Potpore turističkim zajednicama u 2015.- odluke:

POTPORA_TZ_SDŽ_2015

POTPORE_HTZ_2015

POTPORE_SDŽ_2015

 

Statut Turističke zajednice grada TriljaSTATUT TZ Trilj

Poslovnik o radu VijećaPOSLOVNIK VIJEĆE

Poslovnik o radu SkupštinePOSLOVNIK SKUPŠTINA

Poslovnik o  radu Nadzornog odboraPoslovnik o radu NO

 

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma:  Propisi iz turizma

 

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – Zakon o pravu na pristup informacijama

Na linku se nalazi pročišćeni tekst Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15

Službenik za informiranje:
Petra Vuco, struč.spec.oec

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama preporučujemo Vam da ispunite Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama, te da isti pošaljete e-mailom na: info@tz-trilj.hr

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

 

 

  • Kulturni turizam
  • Izletnički turizam
  • Aktivni turizam
  • Gastro ponuda
  • Cetina
  • Turistička zajednica