#OstanimoOdgovorni

Službeni glasnik Grada Trilja 5/2018

Sadržaj službenog glasnika

I. Gradsko vijeće

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
  2. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Trilj
  3. Odluka o izradi Urbanistiĉkog plana uređenja „Cetinka“
  4. Zakljuĉak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjiţnice Trilj za 2017. godinu
  5. Zakljuĉak o odbijanju izvješća o radu Muzeja triljskog kraja za 2017.godinu
  6. Zakljuĉak o prihvaćanju izvješća Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. Sinj za 2017.godinu

II. Gradonačelnik

  1. Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.