#OstanimoOdgovorni

Službeni glasnik Grada Trilja 2/2019

Sadržaj službenog glasnika

I. Gradsko vijeće

 1. Izvješće Dobrovoljnog vatrogasnog društva Trilj
 2. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
 3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
 4. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i zaštiti kulturne baštine Grada Trilja za 2019. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu i rekreaciji Grada Trilja za 2019. godinu
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trilja za 2019. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba – ostale tekuće i kapitalne donacije Grada Trilja za 2019. godinu
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Trilja za 2019. godinu
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Trilja za 2019. godinu
 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“
 12. Prijedlog Sporazuma o suradnji i prijateljstvu Grada Trilja i Općine Poličnik
 13. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta, dio z. k. č. br. 1002. k. o. Velić u površini od 241 m2
 15. Izvješće o radu Muzeja triljskog kraja za 2018. godinu
 16. Izvješće o radu davatelja javne usluge Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2018. godinu
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Trilja

II. Gradonačelnik

 1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi ID PPU Grada Trilja
 2. Odluka o započinjanu postupka ocjene o potrebi UPU Gubavica

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.