#OstanimoOdgovorni

Statut Grada Trilja

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 27. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 06/01 i 01/06) Gradsko vijeće Grada Trilja na 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, donosi Statut Grada Trilja.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (Narodne novine br. 144/12) te članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09) Gradsko vijeće Grada Trilja na 27. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donosi Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Sstatuta Grada Trilja

U privitku možete preuzeti aktualni Statut Grada Trilja u PDF formatu.

Statut Grada Trilja (pročišćeni tekst)

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.