#OstanimoOdgovorni

Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća

06.04.2021.

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 02/18) Predsjednica Gradskog vijeća grada Trilja saziva 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 07. travnja 2021. godine (srijeda).

Sjednica će se održati u kino dvorani, Ulica Poljičke republike 17, Trilj s početkom u 17:30 sati.

Dnevni red

 1. Prijedlog Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Trilja za 2020. godinu
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Trilja
 4. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika Grada Trilja
 5. Prijedlog Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja epidemije virusa Covid-19
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Trilja za 2021. godinu
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Trilja za 2021. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i zaštiti kulturne baštine Grada Trilja za 2021. godinu
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Trilja za 2021. godinu
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Trilja za 2021. godini
 11. Prijedlog Programa javnih potreba-ostale tekuće i kapitalne donacije Grada Trilja za 2021. godinu

Dnevni red 28. sjednice GV

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.