#OstanimoOdgovorni

Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Trilja

12.08.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
UPRAVNI ODJEL OPĆIH POSLOVA, LOKALNE
SAMOUPRAVE I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Klasa: 060-01/21-01/1
Urbroj: 2175-05-01-21-01

Trilj, 12. kolovoza 2021. god.

U okviru priprema proslave dana Grada Trilja, a vezano za Odluku o Javnim priznanjima Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 04/09 i 03/19) objavljuje se Poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Trilja.

Odlukom o javnim priznanjima Grada Trilja utvrđena su sljedeća javna priznanja:

  1. Počasni građanin Grada Trilja
  2. Nagrada Grada Trilja
  3. Povelja Grada Trilja
  4. Zahvalnica Grada Trilja

Priznanje Počasni Građanin Grada Trilja u pisanom obliku dodjeljuje se osobi posebno zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Trilja, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Grada Trilja.

Nagrade Grada Trilja su:

  • Osobno ili kolektivno priznanje
  • Priznanje Grada Trilja za životno djelo

Osobno ili kolektivno priznanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za postignute rezultate u prethodnoj godini iz oblasti gospodarstva, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih oblasti društvenog i javnog života u Gradu Trilju.

Priznanje Grada Trilja za životno djelo dodjeljuje se građanima Grada Trilja ili drugim osobama za rezultate ili djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, kulture i športa te drugih djelatnosti značajnih za život Grada Trilja.

Povelja Grada Trilja kao posebno javno priznanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.

Zahvalnica Grada Trilja dodjeljuje se u pisanom obliku učenicima, studentima, učiteljima, profesorima, mentorima, sportašima, sportskim trenerima učenika osnovnih i srednjih škola, studenata i sportaša , umjetnika građana Grada Trilja i drugim osobama koje rade na području Grada Trilja, udrugama ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, za donacije i slične aktivnosti, zasluge u promicanju znanosti, obrazovanja, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, politike, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Gradu Trilju.

O dodjeli javnih priznanja Grada Trilja odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za demografiju, društvene djelatnosti, dodjelu javnih priznanja i suradnju s mjesnim odborima osim o Povelji Grada Trilja o čijoj dodjeli odluku donosi Gradonačelnik, a inicijativu mogu podnositi: članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, ustanove, poduzeća, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Stoga molimo da Vašu moguću inicijativu uz obrazloženje i prateću dokumentaciju podnesete Odboru za demografiju, društvene djelatnosti, dodjelu javnih priznanja i suradnju s mjesnim odborima najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15, Trilj.

v.d. pročelnik
Marko Varvodić, mag.iur. v.r.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.