#OstanimoOdgovorni

Lista kandidata za testiranje za radno mjesto namještenik - pomoćni radnik

23.08.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za prostorno uređenje,
imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

KLASA: 112-01/21-01/23
URBROJ: 2175-05-05-21-05

Trilj, 20.08.2021. godine

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja, dana 20. kolovoza 2021. g., utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto namještenik – pomoćni radnik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do povratka odsutnog djelatnika), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  • B.P., Košute, rođ. 05.12.1980.,

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 1.

I. Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice Grada Trilja imenovanim kandidatima upućuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili:

  • na natječaj za prijam u službu u Grad Trilj, Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša na radno mjesto: namještenik – pomoćni radnik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (do povratka odsutnog djelatnika), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, koji je objavljen dana 06.kolovoza 2021. godine na stranici HZZ-a i stranici Grada Trilja, da pristupe u četvrtak - 26. kolovoza 2021 godine u 13:00 sati, na testiranje.

II. Mjesto održavanja testiranja je Gradska vijećnica Grada Trilja (iznad kino dvorane, a preko puta zgrade osnovne škole), na adresi Poljičke republike b.b.

Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da kandidat, koji se navedenog dana ne odazove testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Testiranje za radno mjesto Pomoćni radnik sastojat će se od pisanog dijela i provjere rada na strojevima.

Testiranje traje 30 minuta.

IV. Rezultati testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Trilja i web stranici Grada Trilja.

Osim toga, Povjerenstvo će, putem web stranice i kontakt emaila ili telefona navedenih u prijavama, obavijestiti sve kandidate koji pristupe testiranju o objavi rezultata na web stranici Grada Trilja.

V. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

VI. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Grada Trilja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA
Predsjednik
Ante Sarić, spec.adm.publ. v.r.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.