#OstanimoOdgovorni

Inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Trilja

16.07.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Povjerenstvo za javna priznanja

Klasa: 060-01/19-01/1
Urbroj: 2175-05-02-19-01
Trilj, 16. srpnja 2019. god.

Predmet: Dodjela javnih priznanja Grada Trilja - poziv na davanje inicijative

U okviru priprema proslave dana Grada Trilja slobodni smo Vas podsjetiti na odredbe Odluke o Javnim priznanjima Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ br. 04/09).

Tom Odlukom kao javna priznanja Grada Trilja utvrđeni su:

  1. Počasni građanin Grada Trilja
  2. Nagrada Grada Trilja
  3. Povelja Grada Trilja

Priznanje Počasni Građanin Grada Trilja u pisanom obliku dodjeljuje se osobi posebno zaslužnoj za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Trilja, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu ta za razvoj Grada Trilja.

Nagrade Grada Trilja su:

  • Osobno ili kolektivno priznanje,
  • Priznanje grada Trilja za životno djelo

Osobno ili kolektivno priznanje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za postignute rezultate u prethodnoj godini iz oblasti gospodarstva, prosvjete, športa, kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih oblasti društvenog i javnog života u Gradu Trilju.

Priznanje Grada Trilja za životno djelo dodjeljuje se građanima Grada Trilja ili drugim osobama za rezultate ili djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, kulture i športa te drugih djelatnosti značajnih za život Grada Trilja.

O dodjeli javnih priznanja Grada Trilja odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za javna priznanja osim o Povelji Grada Trilja o čijoj dodjeli odluku donosi Gradonačelnik, a inicijativu mogu podnositi: članovi Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, građani, udruge građana, ustanove, poduzeća, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Stoga molimo da Vašu moguću inicijativu podnesete Povjerenstvu za javna priznanja Grada Trilja do 30. kolovoza 2019. godine na adresu: Grad Trilj, Poljičke republike 15., Trilj.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Marko Dragušica, v.r.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.