#OstanimoOdgovorni

Besplatan prijevoz studentima s područja Grada Trilja

21.10.2020.
Besplatan prijevoz studentima s područja Grada Trilja Photo by Ant Rozetsky on Unsplash

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15 i 123/17), članka 47. Statuta Grada Trilja (»Službeni glasnik Grada Trilja« broj 03/09, 01/13 i 02/18) i članka 14. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Trilja, Gradonačelnik Grada Trilja donosi,

ODLUKU
o subvenciji troškova autobusnog prijevoza redovnih studenata s područja Grada Trilja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se kriteriji i način subvencije troškova autobusnog prijevoza redovnih studenata s područja Grada Trilja za akademsku godinu 2020./2021.

Članak 2.

Grad Trilj će osigurati subvencioniranje autobusnog prijevoza redovnim studentima na relaciji s područja Grada Trilja koji svakodnevno putuju prema Splitu ili Kninu u visini do 100% iznosa cijene mjesečnih voznih karata/studenskog pokaza.

Grad Trilj će osigurati redovnim studentima s područja Grada Trilja koji imaju osigurani smještaj u Splitu ili Kninu do 10 voznih karata mjesečno za odlazak ili povratak u mjesto prebivališta ili mjesto studiranja.

Članak 3.

Kriteriji za ostvarivanje prava na subvenciju troškova autobusnog prijevoza su:

  • da student ima prebivalište na području Grada Trilja najmanje 1 godinu,
  • da je student redovno upisan na studij u akademskoj godini 2020./2021,
  • da student putuje autobusnim prijevozom s područja Grada Trilja prema Split ili Kninu, odnosno da kupuje mjesečne vozne karte/studenski pokaz.

Članak 4.

Zahtjev/Izjava za subvenciju troškova prijevoza mjesečnih voznih karata/studenskog pokaza podnosi se Upravnom odjelu općih poslova, lokalne samouprave i društvenih djelatnosti uz koji se prilažu sljedeći dokumenti:

  • potvrda o prebivalištu ili preslik važeće osobne iskaznice
  • potvrdu o redovnom upisu na akademsku godinu 2020./2021.

Članak 5.

Grad Trilj će s ovlaštenim autobusnim prijevoznikom zaključiti posebni ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze u svezi sufinanciranja kupnje mjesečnih karata/ studenskog pokaza za prijevoz redovnih studenata.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Trilja“.

GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl. teol.

Preuzimanje priloga

Odluka o besplatnom prijevozu

Zahtjev - prijevoz

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.