#OstanimoOdgovorni

Druga Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja

03.12.2020.
Druga Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja

REPUBLIKA HRAVTSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne
poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

Klasa: 350-01/20-01/5
Urbroj: 2175-05-05-20-02
Trilj, 24. studenoga 2020. god.

Na temelju članka 95., 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i odluke Gradonačelnika Grada Trilja, KLASA: 350-01/20-01/5, URBROJ: 2175-05-03-20-01 od 23. studenoga 2020. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, kao nositelj izrade, objavljuje

II. PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja

VRIJEME TRAJANJA JAVNE RASPRAVE
II. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja trajat će od 04. prosinca 2020. godine do 11. prosinca 2020. godine.

JAVNI UVID
Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja može se izvršiti u prostorijama gradske uprave u Trilju, Poljičke republike 15 za vrijeme trajanja II. ponovne javne rasprave svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati i na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr.

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja održat će se putem livestream servisa dana 07.12.2020. u 12.00 sati. Livestream servisu će biti moguće pristupiti koristeći poveznicu (link) koja će biti objavljena na web stranici Grada Trilja (www.trilj.hr).

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja dostavljaju se pisanim putem na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, Poljičke republike 15, 21240 Trilj. U vrijeme trajanja II. ponovne javne rasprave mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Grada Trilja na mjestu javnog uvida ili se mogu dati usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti i na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu razumljivo napisani ili ne sadrže osobne podatke i adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

v.d. Pročelnik
Ivan Šušnjara, iur.

ID PPUG Trilj procišćeni tekst, II. ponovna javna rasprava

ID PPUG Trilj prijedlog plana za drugu ponovnu jabnu raspravu

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.