#OstanimoOdgovorni

Upis djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Trilj za 2021.

12.04.2021.

DJEČJI VRTIĆ TRILJ
Ante Starčevića 15
21240 Trilj

KLASA: 601-08/21-01/4
Ur.broj: 2175-06-01-21-01

Trilj, 12. travnja 2021.

Na temelju čl. 3.3. Odluke Gradskog vijeća grada Trilja o opisu projekta (proširenje kapaciteta za prihvat djece) KLASA: 601-01/18-01/2, UR. BROJ: 2175-05-01 od 10.09.2018. godine, čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), čl. 18. Statuta i čl. 4. Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić Trilj, objavljuje:

OBAVIJEST
O provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Trilj za 2021. (do narednih upisa)

I.Upisi se provode za cjelodnevne progame jaslica i vrtića

Pravo na upis djeteta ostvaruju roditelji koji zajedno s djetetom imaju prebivalište na području grada Trilja. U jasličke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2020. navršilo 1 (jednu) godinu života, u vrtićke programe može se upisati dijete koje je do 31.08.2020.g navršilo 3 (tri) godine života.

II. Zahtjevi za upis djece se zaprimaju od 13. travnja do 20. travnja svakim radnim danom:

 1. Na e –mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 2. Poštom na adresu: Dječji vrtić Trilj, Ante Starčevića 15, 21240 Trilj
  (zahtjevi pristigli poštom će identifikacijski broj dobiti na e-mail adresu navedenu u zahtjevu)

III. Za upis djeteta u vrtić roditelj /staratelj dužan je dostaviti:

a) Osnovna dokumentacija

 1. Zahtjev za upis djeteta za 2020./2021. pedagošku godinu
 2. Presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja dokumenta )
 3. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 4. Potvrda o zaposlenosti roditelja – Potvrdu uzeti na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
 5. Potvrda liječnika o zdravstvenom stanju

b) Dokumentacija za ostvarivanje prednosti pri upisu: (prema čl.20.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Trilj)

 1. za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju i preslika prijave na HZMO
 2. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI
 3. za dijete koje živi samo s jednim zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 4. za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenosti roditelja (preslika prijave na HZMO) te smrtni list za drugog roditelja, rodni list ili potvrda o nestanku
 5. za obitelj s troje ili više djece : rodni listovi ostale djece
 6. za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju djeteta (preslika), ostalu medicinsku dokumentaciju
 7. za dijete u godini prije polaska u školu: rodni list
 8. za dijete iz udomiteljske obitelji:presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 9. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu
 10. za dijete kome su oba roditelja redovni studenti: potvrda s fakulteta
 11. druge dokumente (nadopisati)

IV. Rok i mjesto objave rezultata upisa i način ostvarenja upisa

Odluke Komisije za upis djece objavit će se javno na oglasnoj ploči i web stranici vrtića 23. travnja 2021. g.

Za djecu koja pohađaju Vrtić, potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja, te priložiti dokumente ukoliko je došlo do promjena.

V. Prava sudionika u postupku upisa

Na odluku Komisije podnositelji zahtjeva imaju pravo žalbe, koju mogu podnijeti Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata upisa na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića. Žalbe se zaprimaju u uredu za računovodstvo vrtića.

Ravnateljica:
Ankica Lukić

Obrazac - zahtjev za upis djeteta

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.