#OstanimoOdgovorni

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC220 na dionici Čaporice (DC60) - Velić (DC220), Splitsko-dalmatinska županija

16.11.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I INVESTICIJE

KLASA: 351-01/21-01/1690
URBROJ: 2181/1-10/12-21-0002

Split, 15.11.2021. godine

OGLAŠAVA JAVNU RASPRAVU
o Studiji o utjecaju na okoliš izmještanja državne ceste DC220 na dionici Čaporice (DC60) - Velić (DC220), Splitsko-dalmatinska županija

Na temelju Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-03/21-08/08; URBROJ: 517-05-1-2-21-8 od 06.10.2021. godine), te članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („NN“ 64/08) stavlja se na javnu raspravu predmetna Studija.

  1. Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana provodit će se u razdoblju od od 30. studenog do 30. prosinca 2021.godine.
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetak Studije, javnosti će biti omogućen u javnim prostorijama grada Trilja, na adresi Poljičke republike 15, 21240 Trilj, svakog radnog dana u vremenu od 09 – 14 sati.
  3. Javno izlaganje održat će se dana 15.12.2021.godine (srijeda) s početkom u 12 sati u prostorijama kino dvorane Grada Trilja, na adresi Poljičke republike 15, na kojem će biti prisutni predstavnici nositelja zahvata i izrađivača Studije te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.
  4. Cjelovita Studija bit će s danom početka javne rasprave objavljena javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
  5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti moći će se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida iz točke 2. ovog Oglasa ili se za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno s posljednjim danom javne rasprave, 30.12.2021. godine, mogu dostaviti u pisanom obliku i to zemaljskom poštom na adresu Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21000 Split ili e-poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  6. Ovaj oglas će se objaviti u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Splitsko – dalmatinske županije dalmacija.hr, te na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Trilja trilj.hr, i to najkasnije osam (8) dana prije dana određenog za početak javne rasprave.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.