#OstanimoOdgovorni

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

07.09.2018.

Sukladno odredbi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/2013, 65/2017.) nositelj izrade Plana Grad Trilj i stručni izrađivač Plana ARHEO d.o.o. Zagreb sačinili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/2013, 65/2017.), te provedene rasprave o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja, sačinjava se Izvješće o javnoj raspravi.

Datum i vrijeme održavanja javnog izlaganja objavljeno je u listu “Slobodna Dalmacija”, dana 07.07.2018. godine, na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – www.mgipu.hr, na web stranici Grada Trilja – www.trilj.hr i oglasnoj ploči.

  1. Javni uvid u trajanju od 16. srpnja 2018. do 16. kolovoza 2018. godine svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati, u prostorijama gradske uprave Grada Trilja, Poljičke Republike 15, Trilj
  2. Javno izlaganje o Prijedlogu održano je 17. kolovoza 2018. godine, u 12.00 sati, u prostorijama kino dvorane, Poljičke republike 15, Trilj.

Nositelj izrade predmetnog Plana dostavio je pozive prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/2013, 65/2017.), te Odluci o izradi predmetnog Plana.

Tijekom javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja, vođen je Zapisnik (u prilogu).

Za ID PPU Grada Trilja proveden je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš uključujući i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Sve primjedbe zaprimljene tijekom javne rasprave koje su se odnosile na stratešku procjenu i Glavnu ocjenu uzete su u obzir i primjereno su obrađene u strateškoj studiji.

U zakonskom roku dobiveno je 16 primjedbi u pisanom obliku, putem pošte odnosno pisarnice. U zakonskom roku dobiveno je 4 očitovanja od strane institucija u pisanom obliku, putem pošte odnosno pisarnice. U zakonskom roku dobiveno je 16 primjedbi upisanih u Knjigu primjedbi.

Sve pristigle primjedbe su obrađene i sastavni su dio ovog Izvješća i nalaze se u prilogu.

GRAD TRILJ
Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave
v.r. ARHEO d.o.o.

Odgovorni voditelj izrade Plana
Mario Pezelj, dipl.ing.arh v.r.

Zagreb – Trilj, 21. kolovoz 2018.

PRILOZI:

Odluka gradonačelnika Grada Trilja kojim se utvrđuje Studijia strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja i upućuje na javnu raspravu

Objava javne rasprave – Slobodna Dalmacija

Zapisnik s javnog izlaganja

Popis prisutnih na javnom izlaganju

Obrađene primjedbe

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.