Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

07.09.2018.

Sukladno odredbi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/2013, 65/2017.) nositelj izrade Plana Grad Trilj i stručni izrađivač Plana ARHEO d.o.o. Zagreb sačinili su

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/2013, 65/2017.), te provedene rasprave o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja, sačinjava se Izvješće o javnoj raspravi.

Datum i vrijeme održavanja javnog izlaganja objavljeno je u listu “Slobodna Dalmacija”, dana 07.07.2018. godine, na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – www.mgipu.hr, na web stranici Grada Trilja – www.trilj.hr i oglasnoj ploči.

  1. Javni uvid u trajanju od 16. srpnja 2018. do 16. kolovoza 2018. godine svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati, u prostorijama gradske uprave Grada Trilja, Poljičke Republike 15, Trilj
  2. Javno izlaganje o Prijedlogu održano je 17. kolovoza 2018. godine, u 12.00 sati, u prostorijama kino dvorane, Poljičke republike 15, Trilj.

Nositelj izrade predmetnog Plana dostavio je pozive prema članku 97. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/2013, 65/2017.), te Odluci o izradi predmetnog Plana.

Tijekom javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja, vođen je Zapisnik (u prilogu).

Za ID PPU Grada Trilja proveden je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš uključujući i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Sve primjedbe zaprimljene tijekom javne rasprave koje su se odnosile na stratešku procjenu i Glavnu ocjenu uzete su u obzir i primjereno su obrađene u strateškoj studiji.

U zakonskom roku dobiveno je 16 primjedbi u pisanom obliku, putem pošte odnosno pisarnice. U zakonskom roku dobiveno je 4 očitovanja od strane institucija u pisanom obliku, putem pošte odnosno pisarnice. U zakonskom roku dobiveno je 16 primjedbi upisanih u Knjigu primjedbi.

Sve pristigle primjedbe su obrađene i sastavni su dio ovog Izvješća i nalaze se u prilogu.

GRAD TRILJ
Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave
v.r. ARHEO d.o.o.

Odgovorni voditelj izrade Plana
Mario Pezelj, dipl.ing.arh v.r.

Zagreb – Trilj, 21. kolovoz 2018.

PRILOZI:

Odluka gradonačelnika Grada Trilja kojim se utvrđuje Studijia strateške procjene utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja i upućuje na javnu raspravu

Objava javne rasprave – Slobodna Dalmacija

Zapisnik s javnog izlaganja

Popis prisutnih na javnom izlaganju

Obrađene primjedbe

Više u ovoj kategoriji: « Zelena čistka 2018. u Trilju

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.