#OstanimoOdgovorni

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliša Urbanističkog plana uređenja Gubavica

29.05.2019.

Grad Trilj započeo je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gubavica (u daljnjem tekstu UPU Gubavica) temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije od 28. veljače 2019. (KLASA: 351-02/19-02/0008, URBROJ: 2181/1-10/07-18-2).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša. Nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama dostavljen je zahtjev radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Gubavica objavljuje se na web stranici Grada Trilja.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Grada Trilja. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na donju klasu.

Klasa: 351-03/19-01/3
Urbroj: 2175-05-03-19-01

GRADONAČELNIK
Ivan Šipić, dipl. teol.

Preuzimanje priloga:

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Gubavica

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića.