Članovi gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Članice i članovi Gradskog vijeća biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom, a njihov mandat traje 4 godine.

Nakon provedenih lokalnih izbora 16. svibnja 2021. godine, Gradsko izborno povjerenstvo Grada Trilja utvrdilo je konačne rezultate izbora za članice i članove Gradskog vijeća Grada Trilja. Izabrane članice i članovi Gradskog vijeća Grada Trilja su:

 

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo