Registar ugovora

Registar ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), čl. 5. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Gradonačelnik Grada Trilja objavljuje Registar ugovora za svaku godinu.

Preuzimanje priloga:

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo