Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temeljno je ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama.

Ukoliko želite doći do informacije koja Vam je potrebna preporučujemo Vam da ispunite Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama, te da isti pošaljete e-mailom na: grad@trilj.hr

Preuzimanje priloga:

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo