Plan Nabave

Plan nabave za 2022. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i na temelju članka 47. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja broj 03/09, 1/13, 02/18 i 01/21) Gradonačelnik Grada Trilja 21.01.2022. donio je Plan nabave za 2022. godinu.

Preuzimanje priloga:

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo