Statut Grada Trilja

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 27. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja br. 06/01 i 01/06) Gradsko vijeće Grada Trilja na 2. sjednici održanoj 13. srpnja 2009. godine, donosi

STATUT GRADA TRILJA

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (Narodne novine br. 144/12) te članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09) Gradsko vijeće Grada Trilja na 27. sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA TRILJA

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 123/17) i članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Trilja na 7. sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA TRILJA

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 144/20) i članka 32. Statuta Grada Trilja (Službeni glasnik Grada Trilja 03/09, 01/13 i 02/18) Gradsko vijeće Grada Trilja na 27. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA TRILJA

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo