Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada. Članice i članovi Gradskog vijeća biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na način određen zakonom, a nihov mandat traje 4 godine.

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo