Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu u Grad Trilj, viši stručni suradnik za EU fondove

9 svibnja, 2022 - In Javni natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i EU fondove

Klasa: 112-01/21-01/26
Urbroj: 2175-05-04-21-04

Trilj, 08. studenoga 2021. godine

Temeljem članka 24. stavka 5. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11, 04/18 i 112/19), u postupku provedbe Oglasa za prijam u službu u Grad Trilj, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za EU fondove (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme (do povratka odsutnog službenika) uz probni rad od 3 mjeseca, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove donosi

ODLUKU
o poništenju Oglasa za prijam u službu u Grad Trilj, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za EU fondove (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme

  1. Poništava se Oglas za prijam u službu u Grad Trilj, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, na radno mjesto: – viši stručni suradnik za EU fondove (1 izvršitelj, m/ž) na određeno vrijeme (do povratka odsutnog službenika) uz probni rad od 3 mjeseca Klasa: 112-01/21-01/26, Urbroj: 2175-05-04-21-04, objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na službenoj web stranici Grada Trilja dana 05. listopada 2021. godine.
  2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
  3. Ova Odluka objaviti će se na službenoj web stranici Grada Trilja.

v.d. Pročelnica
Blaženka Dukić, dipl. oec.

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo