Službeni glasnik Grada Trilja 1/2019

13 lipnja, 2022 - In Službeni glasnik 2019

Sadržaj službenog glasnika

I. Gradsko vijeće

  1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Trilja
  2. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Trilja

II. Gradonačelnik

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trilja
  2. Plan prijma u službu u 2019. godini

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo