Službeni glasnik Grada Trilja 1/2021

13 lipnja, 2022 - In Službeni glasnik 2021

Sadržaj službenog glasnika

I. GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Trilja
  2. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj
  3. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu
  4. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Trilju za 2021. godinu
  5. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trilja
  6. Odluka o ispravku tehničkih grešaka u grafičkom i tekstualnom dijelu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja („Službeni glasnik Grada Trilja“ 04/20)

II. GRADONAČELNIK

  1. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo