Službeni glasnik Grada Trilja 12/2021

10 lipnja, 2022 - In Službeni glasnik 2021

Sadržaj službenog glasnika

I. GRADSKO VIJEĆE

  1. Prijedlog Odluke o osnivanju podružnica Dječjeg vrtića Trilj, Trilj
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Trilj
  3. Prijedlog Odluke davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana upisa djece u Dječji vrtić Trilj za 2021./2022. godinu

II. GRADONAČELNIK

  1. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Trilja
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo