Službeni glasnik Grada Trilja 2/2021

13 lipnja, 2022 - In Službeni glasnik 2021

Sadržaj službenog glasnika

I. GRADSKO VIJEĆE

  1. Pročišćeni tekst Statuta Grada Trilja
  2. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Trilja – pročišćeni tekst

II. GRADONAČELNIK

  1. Zaključak o prihvaćanju i financiranju prijedloga pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom razdoblju 2021. godine
  2. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Trilja za 2021. godinu

III. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA TRILJA

  1. Plan aktivnosti Stožera civilne zaštite Grada Trilja vezanih za požarnu sezonu u 2021. godini

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo