Službeni glasnik Grada Trilja 3/2021

13 lipnja, 2022 - In Službeni glasnik 2021

Sadržaj službenog glasnika

I. GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Turističke zajednice Grada Trilja za 2020. godinu
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trilja
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Trilja
 4. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika Grada Trilja
 5. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja epidemije virusa Covid-19
 6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Trilja za 2021. godinu
 7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Trilja za 2021. godinu
 8. Program javnih potreba u kulturi i zaštiti kulturne baštine Grada Trilja za 2021. godinu
 9. Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Trilja za 2021. godinu
 10. Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Trilja za 2021. godini
 11. Program Programa javnih potreba-ostale tekuće i kapitalne donacije Grada Trilja za 2021. godinu

II. GRADONAČELNIK

 1. Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća „Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj
 2. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća „Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo