Službeni glasnik Grada Trilja 3/2022

4 svibnja, 2022 - In Službeni glasnik 2022

Sadržaj službenog glasnika

I. GRADONAČELNIK

  1. Plan prijma u službu u 2022. godini
  2. Odluka o potvrdi imenovanja zapovjednika DVD-a Trilj
  3. Odluka o visini iznosa jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene djece sa prebivalištem na području Grada Trilja za 2022. godinu
  4. Odluka o korištenju javne površine kat. čest. zem. 310/27 k.o. Čaporice u 2022. godini
  5. Odluka o dodjeli Povelje Grada Trilja Rozamundi (Jaki) Vukas
  6. Zaključak o prihvaćanju i financiranju prijedloga pojačanih mjera zaštite od požara u ljetnom razdoblju 2022. godine
  7. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Grada Trilja
  8. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Trilja za 2022. godinu
  9. Plan motrenja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2022. godinu

II. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

  1. Odluka o poništenju 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo