Službeni glasnik Grada Trilja 4/2019

4 srpnja, 2022 - In Službeni glasnik 2019

Sadržaj službenog glasnika

I. GRADSKO VIJEĆE STRANICA

 1. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Trilja
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Trilja
 3. Odluka davanju suglasnosti za ishođenje bankarske garancije
 4. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2018. godinu
 6. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu
 7. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i rekreaciji Grada Trilja za 2019. godinu
 8. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trilja za 2019. godinu
 9. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba-ostale tekuće i kapitalne donacije Grada Trilja za 2019. godinu
 10. Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete Grada Trilja
 11. Odluka o razrješenju ravnatelja Gradske knjižnice Trilj
 12. Odluka o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Trilj
 13. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Trilj
 14. Zaključak o usvajanju analize sustava civilne zaštite Grada Trilja za 2018. i 2019. godinu
 15. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne na području Grada Trija s financijskim učincima za razdoblje od 2020. do 2022. godine
 16. Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trilja za razdoblje od 2020. do 2024. godine
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Trilj
 18. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Trilja
 19. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu
 20. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Trilja za 2019. godinu
 21. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i zaštiti kulturne baštine Grada Trilja za 2019. godinu
 22. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Trilja za 2019. godinu
 23. Proračun Grada Trilja za 2020. godinu
 24. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trilja za 2020. godinu
 25. TEMATSKA

II. GRADONAČELNIK

 1. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Trilja
 2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Trilja
 3. Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo