Službeni glasnik Grada Trilja 4/2020

13 lipnja, 2022 - In Službeni glasnik 2020

Sadržaj službenog glasnika

I. GRADSKO VIJEĆE

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Ustanove za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja 3 CEKOM 3LJ za 2019. godinu
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Trilj za 2018./2019. godinu
 3. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje Grada Trilja
 4. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Trilja
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trilja za 2019. godinu
 6. Proračun Grada Trilja za 2021. godinu
 7. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Trilja za 2021. godinu
 8. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Trilju za 2021. godinu
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Trilja za 2021. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Trilj
 12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta dio k.č.br. 4050 k.o. Košute u površini od 1087 m2

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo