Službeni glasnik Grada Trilja 5/2021

13 lipnja, 2022 - In Službeni glasnik 2021

Sadržaj službenog glasnika

I. GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izboru predsjednika i dva člana Mandatne komisije
 2. Odluka o izboru predsjednika i četiri člana Komisije za izbor i imenovanja
 3. Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja
 4. Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja

II. GRADONAČELNIK

 1. Odluka o sufinanciranju rada sezonskih vatrogasaca
 2. Zaključak o IX. Izmjenama i dopunama Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Trilja
 3. Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Trilja
 4. Odluka o dodjeli nagrade učenicima Osnovne škole Trilj
 5. Odluka o financiranju obrazovnih materijala
 6. Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća „Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj
 7. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća „Dječjeg vrtića „Trilj“ Trilj
 8. Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo