Službeni glasnik Grada Trilja 6/2018

13 lipnja, 2022 - In Službeni glasnik 2018

Sadržaj službenog glasnika

I. Gradsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trilja za 2018. godinu
 2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja
 3. Odluka o prihvaćanju zapisnika o reviziji muzejske građe u Muzeju triljskog kraja
 4. Odluka o potpisivanju Partnerskog Sporazuma između Grada Trilja i Općine Dicmo za projekt Izgradnje objekta društvene namjene za potrebe DVD-a Trilj
 5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na Natječaj radi Izgradnje objekta društvene namjene za potrebe DVD-a Trilj
 6. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Igradnja i opremanje dječjeg vrtića u Trilju“
 7. Odluka o osnivanju prava građenja između Grada Trilja i Dječjeg vrtića Trilj
 8. Sporazum o suradnji i prijateljstvu Grada Trilja i Općine Ljubuški
 9. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra- puta dio k.č. br. 1929 k.o. Voštane
 11. Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje (kupališta) i trajanju kupališne sezone na području Grada Trilja
 12. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo