Službeni glasnik Grada Trilja 6/2021

13 lipnja, 2022 - In Službeni glasnik 2021

Sadržaj službenog glasnika

I. GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o osnivanju stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Trilja
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa dječjeg vrtića u vlasništvu Grada Trilja
  3. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Trilj za 2020./2021. godinu
  4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Trilja

II. GRADONAČELNIK

  1. Zaključak o financiranju informatičke opreme
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trilja
  3. Odluka o dodjeli nagrade za vrhunsko sportsko ostvarenje

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo