Službeni glasnik Grada Trilja 8/2018

13 lipnja, 2022 - In Službeni glasnik 2018

Sadržaj službenog glasnika

I. Gradsko vijeće

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Čistoća cetinske krajine d.o.o. Sinj za 2017.godinu
 2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja
 3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gubavica
 4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika gradske uprave Grada Trilja
 5. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Trilja
 6. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Grada Trilja za 2019.godinu
 7. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Trilja za 2019.godinu
 8. Odluka o izmjenam i dopunama Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Trilja
 9. Odluka o usklađivanju plaća zaposlenika Dječjeg vrtića Trilj
 10. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Trilj
 11. Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Trilja

II. Gradonačelnik

 1. Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik javnih usluga prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo