Stožer civilne zaštite Grada Trilja

Stožer civilne zaštite Grada Trilja

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16) i članka 47. Statuta Grada Trilja („Službeni glasnik grada Trilja“ br. 03/09 i 01/13), Gradonačelnik Grada Trilja dana 17. srpnja 2017. godine, donosi Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Trilja.

Stožer civilne zaštite Grada Trilja je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

U Stožer civilne zaštite Grada Trilja imenuju se:

  1. Ivan Bugarin, načelnik stožera
  2. Marko Župa, zamjenik načelnika stožera
  3. Marko Bilobrk, rukovodeća osoba policijske postaje, član
  4. Željko Šeravić, predst. područ. ureda središnjeg tijela drž upr. za posl. civ. zaštite, član
  5. Mladen Klarić, zapovjednik DVD-a Trilj, član
  6. Ante Zorica, predstavnik crvenog križa, član
  7. Ante Prolić, dr med., član
  8. Darko Gavrić, voditelj Ispostave Sinj HGSS, član

Stožer civilne zaštite Grada Trilja obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Način rada i odlučivanja Stožera uredit će se Poslovnikom o radu.

Preuzimanje priloga:

Previous Kada zvati 112?

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo