Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/22-01/8

Urbroj: 2181-12-01-22-01

Trilj, 24.08.2022. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

                                                                       GRADONAČELNIKU GRADA TRILJA

 

 

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik

grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 30. kolovoza 2022. godine (utorak). 

 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 19,00 sati.


Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

Dnevni red                 

 

  1. Izvješće mandatne komisije i prisega vijećnika

  2. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije

  3. Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja

  4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja

  5. Prijedlog Rješenja o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja

  6. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja

  7. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trilja

 

                                                                                 GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA

                                                                                PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                Žana Majić, prof.

 

 

Sve materijale možete preuzeti OVDJE

Previous Javna rasprava o idejnom rješenju novog stambeno-poslovnog naselja na području bivše tvornice Cetinka u Trilju

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo