Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15.), Grad Trilj otvara i objavljuje dana 31. listopada 2022. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.
Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu dostave svoje prijedloge i mišljenja.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 31. listopada do 11. studenoga 2022. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.
Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 11. studenoga 2022. godine na e-mail: grad@trilj.hr
Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr
Tekst nacrta prijedloga Proračuna Grada Trilja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Previous Grad Trilj organizira odlazak u Vukovar

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo