Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa i projekata od interesa za grad Trilj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Pravilnik o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa i projekata od interesa za grad Trilj

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Trilj otvara i objavljuje dana 02. prosinca 2022. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu  Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa i projekata od interesa za Grad Trilj i odobravanju nefinancijske podrške udrugama

 

  1. Otvara se postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa i projekata od interesa za Grad Trilj i odobravanju nefinancijske podrške udrugama
  2. Pozivaju se svi predstavnici zainteresirane javnosti (ustanove, institucije, udruge, odnosno zainteresirane fizičke osobe) da u postupku savjetovanja o nacrtu Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa i projekata od interesa za Grad Trilj i odobravanju nefinancijske podrške udrugama dostave svoje prijedloge i mišljenja
  3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će od 02. prosinca do 01. siječnja 2022. godine, u kojem roku svi prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave
  4. Obrazac za sudjelovanje mora biti popunjen sa svim traženim podacima te dostavljen najkasnije 01. siječnja 2022. godine na e-mail: grad@trilj.hr  
  5. Po završetku savjetovanja svi će pristigli prijedlozi i primjedbe biti razmotreni te će biti sastavljen Izvještaj o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji će biti objavljen na web stranici Grada Trilja www.trilj.hr
  6. Tekst nacrta Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa i projekata od interesa za Grad Trilj i odobravanju nefinancijske podrške udrugama nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove objave

 

Previous Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uvođenju sustava glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Grada Trilja

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo