Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/22-01/13

Urbroj: 2181-12-01-22-01

Trilj, 08.12.2022. godine

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

                                                                       GRADONAČELNIKU GRADA TRILJA

 

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik

grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 16. prosinca 2022. godine.

 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 18:00 sati.


Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

Dnevni red                 

  • Aktualni sat – vijećnička pitanja

 

  1. Prijedlog Zaključka o obavezi podnošenja  izvješća gradonačelnika o svom radu

  2. Prijedlog Zaključka o obavezi donošenja  Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV Trilj te obavezi izrade novog  Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece  u Dječji vrtić Trilj

 

  1. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trilja za 2021. godinu

  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Trilja za 2021. godinu

  3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja groblja Tijarica

  4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ex farme Mesopromet

  5. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.-31.03.2022. godine

  6. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.04.-30.06.2022. godine

  7. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.07.-30.09.2022. godine

 

                                                                                GRADSKO VIJEĆE GRADA TRILJA

                                                                                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                Miljenko Marić, prof.

Previous Podjela božićnica za umirovljenike

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo