Poziv na usmeni dio – Viši referent za komunalnu naknadu

Poziv na usmeni dio – Viši referent za komunalnu naknadu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za prostorno uređenje,
imovinskopravne poslove, komunalni
sustav i zaštitu okoliša
KLASA: 112-01/22-01/22
URBROJ: 2181-12-05-23-07
Trilj, 17.01.2023.

 

 

 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Natječaja radi prijema u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša na radno mjesto „VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU“- 2 izvršitelj/ica, mjesto rada Trilj, upućuje

 

POZIV

na usmeni intervju

 

koji će se održati

dana 23. siječnja 2023. (ponedjeljak) od 14:30 sati

    na adresi, Grad Trilj, Poljičke republike 15 u gradskoj vijećnici
(iznad zgrade kino dvorane)

Na razgovor se pozivaju  slijedeći kandidati koji su zadovoljili na pismenom testiranju :

 

R.br.

Šifra kandidata

Vrijeme testiranja

Broj bodova na pisanom dijelu ispita

Zadovoljio/nije

zadovoljio

1.

2022-0017

14:30

 10/10

Zadovoljio

2.

2022-0005

14:45

 7/10

Zadovoljio

3.

 

 

 

 

 

Ako kandidat neopravdano ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

    Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u na radnom mjestu na koje se aplicirao kandidat.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 5 bodova od ukupno 10 mogućih bodova.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

 

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon 021/831 135

 

 

                                                                                                                      Povjerenstvo za

                                                                                                                   provedbu Natječaja

Previous Poziv na usmeni dio – Pročelnik za Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo