Odluka o poništenju javnog natječaja – savjetnik za prostorno uređenje

Odluka o poništenju javnog natječaja – savjetnik za prostorno uređenje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TRILJ
Upravni odjel za prostorno uređenje,
imovinskopravne poslove, komunalni
sustav i zaštitu okoliša
KLASA: 112-01/22-01/21
URBROJ: 2181-12-05-22-04
Trilj, 20. siječnja 2023.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018 i 112/2019),  V.D. pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Trilja donio je

ODLUKU
o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

I.

Poništava se javni natječaj Grada Trilja  (KLASA: KLASA: 112-01/22-01/21, URBROJ: 2181-12-05-22-01od 23. studenog 2022. godine), za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, imovinskopravne poslove, komunalni sustav i zaštitu okoliša, na neodređeno vrijeme,na radno mjesto Savjetnik za prostorno uređenje, 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 137/2022 dana 23. studenoga 2022.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Ova odluka dostaviti će se svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj stranici Grada Trilja.

 

                                                                                               v.d. Pročelnika

Ante Sarić,  spec. adm. publ. 

Previous Odluka o poništenju javnog natječaja – voditelj odsjeka za gospodarstvo i EU fondove

Leave Your Comment

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo