Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća

Poziv na 17. sjednicu Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD TRILJ

GRADSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/23-01/1

Urbroj: 2181-12-01-23-01

Trilj, 24.02.2023. godine

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TRILJA

-svima

                                                                       GRADONAČELNIKU GRADA TRILJA

 

Na temelju članaka 55., 56. i 57. Poslovnika gradskog vijeća Grada Trilja („Službeni glasnik

grada Trilja“ broj 03/09, 01/13 i 01/21) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Trilja za dan 03. ožujka 2023. godine.

 

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Trilja, Poljičke Republike 17, Trilj s početkom u 18.00 sati.


Za sjednicu predlažem sljedeći:


Dnevni red
    
           

 • Aktualni sat – vijećnička pitanja
 • Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice
 • Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice

 

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Trilja za razdoblje 08.06.2021.-31.12.2021.

 2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Trilja za razdoblje 01.01.2022.-30.06.2022.

 

 1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Trilja za 2023. godinu

 2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trilja za 2023. godinu

 3. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Trilja za 2023. godinu

 4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trilja za 2023. godinu

 5. Prijedlog Programa javnih potreba predškolskom odgoju Grada Trilja za 2023. godinu

 6. Prijedlog Programa ostalih javnih potreba u Gradu Trilju za 2023. godinu
   
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Grada Trilja za 2023. godinu

 

 1. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Trilja za 2023. godinu

                                                                                

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Miljenko Marić, prof.

Previous Poziv na usmeni dio – Savjetnik za prostorno uređenje

Grad Trilj

Grad Trilj ©2022 - Sva prava pridržana • Web by Fortitudo